PROPOZICE - Ceske vize

České vize 2020
FOLLOW
Z pověření Ministerstva kultury ČR.
Organizátoři: NIPOS a Klubcentrum v Ústí nad Orlicí
Finanční zajištění: MKČR, Město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj
67. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY FILMOVÉ TVORBY
ROŠKOTOVO DIVADLO a MALÁ SCÉNA - ÚSTÍ NAD ORLICÍ
17. - 21. června 2020
Přejít na obsah

PROPOZICE

MLADÉ VIZE

Pravidla
Do sekce Mladé vize mohou své filmy přihlašovat autoři do 30 let. Maximální délka přihlášených snímků je 30 minut. Snímky posoudí odborná porota a autoři vybraných filmů budou následně pozváni na rezidenci do Ústí nad Orlicí. Rezidence je pro autory povinná a nepotvrdí-li svoji účast do předem stanoveného data, bude jejich místo nabídnuto náhradníkovi. Pokud se autor nemůže účastnit rezidence, jeho film je automaticky vyřazen z přehlídky.

Přihlášení filmů
Filmy je možné přihlašovat prostřednictvím formuláře na stránkách www.ceskevize.cz v sekci Mladé vize. Autor musí vyplnit všechny povinné údaje a zároveň přiložit odkaz na stažení filmu. (doporučujeme používat úschovnu, nebo jiné portály s delší dobou platnosti odkazu ke stažení). Open call pro přihlašování filmů bude vyhlášen do 30. března 2020.

Kategorie
Sekce Mladé vize je rozdělena do následujících kategorií:
  1. Hrané filmy
  2. Dokumentární filmy
  3. Experimentální filmy

Rezidence
Autoři vybraných filmů se zúčastní rezidence v Ústí nad Orlicí, která bude věnována workshopům, filmovým dílnám a debatám. Za každý film se mohou účastnit dva zástupci, účast alespoň jednoho zástupce je povinná. Autoři dostanou krom zpětné vazby ke svým snímkům možnost rozvíjet v průběhu rezidence nové filmové látky na úrovní námětů, literárních scénářů či storyboardů. Proto vše jim bude poskytnut dramaturgický dohled zkušených lektorů z filmového prostředí.

PRESS

Created with WebSite X5
© JBS STUDIO s.r.o. 2019

KONTAKT
MgA. Jiří Forejt
telefon: 221 507 958
mobil: 723 744 883
e-mail: forejt@nipos.cz

Návrat na obsah